Aktuality

Usnesení č. 01/2023 ze dne 23.5.2023 
Je po volbách a po dlouhém vyjednávání se v roztockém zastupitelstvu zformovala většina, která vytvořila koalici, a 19. října na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvolila nové vedení města. 
Přijďte tento pátek 16. září v 15:00 na Tyršovo náměstí na společensko-kulturní akci, kterou pořádá ODS ROZTOKY SPOLU S KDU-ČSL.

Volební program koalice ODS a KDU-ČSL: Čas zvolit dobré hospodáře


 • Ekonomika a investice

  Následující čtyři roky budou silně podmíněny faktory, které vedení města ovlivnit nemůže a budou vyžadovat opravdu odpovědný přístup k hospodaření.

  Garant: Roman Jandík

 • Majetek města

  Pozemkový majetek města je velmi omezený a kromě bezcenných malých dílů se ho nebudeme zbavovat.

  Garant: Maritn Ryneš

 • Územní rozvoj

  Město dosáhne po zástavbě zbylých rozvojových ploch únosných hranic svého růstu.

  Garant: Jaroslav Huk

 • Sport, zábava a kultura

  Výrazně zvýšíme podporu aktivním spolkům, které mění noclehárnu Prahy v živé město. Lidé, kteří dělají něco navíc pro druhé, si podporu zaslouží.

  Garant: Martin Matas

 • Školství

  Chceme se zaměřit na kvalitu výuky, vybavení školských zařízení a efektivní hospodaření.

  Garant: Jakub Ševčík

 • Doprava

  Město čelí extrémní dopravní zátěži, která neprosto neodpovídá stavu a kapacitě hlavní komunikace.

  Garant: Jiří Landa

 • Zeleň a životní prostředí

  Rostoucí počet obyvatel a zastavěných ploch musí být kompenzován zvýšenou péčí o to, co nám z přírody zůstalo, a uchovat jedinečný přírodní rámec města.

  Garant: Jiří Hašek

 • Pořádek a bezpečí

  Proti kriminalitě a vandalství je nejúčinnější prevence a taková opatření, která občany chrání, ale zároveň je nešikanují.

  Garant: Simona Mádlová

 • Sociální a zdravotní oblast

  Kapacita sociálních zařízení pro devítitisícové město nepostačuje.

  Garant: Alice Tondrová

 • Úřad pro lidi

  Chceme zlepšit komunikaci mezi úřadem a zastupiteli i mezi vedením města a občany.

  Garant: Dita Dvořáková

Maximálně urychlíme splácení dluhu města.

Nezvýšíme daň z nemovitosti a snížíme poplatky za psy.

Snížíme náklady na energie budov a sítí v majetku města.

Ve spolupráci se Středočeským krajem prosadíme rekonstrukci průtahu městem.

Zachováme přírodní rámec, jedinečnou krajinu a podmínky pro volný čas lidí.

Budeme obnovovat zeleň v obci a řádně o zeleň pečovat.

Zkulturníme Nádražní ulici a příjezd do města od Prahy.

Upravíme oblast kolem přívozu k rekreaci rodin s dětmi, obyvatel a návštěvníků města.

Hodnoty a vize


MS ODS Roztoky zakládá svou politiku na tradičních liberálních a konzervativních principech, které vycházejí z evropské křesťansko-židovské tradice. Ústřední hodnotou je pro nás svoboda jednotlivce. Hlásíme se jednoznačně ke kulturním normám Západu při vědomí, že s těmi východními jsme ve druhé polovině 20. století získali dostatečnou zkušenost.

 • Česká republika je pevnou součástí Západu

  Odmítáme pokusy o revizi výsledků studené války a kříšení reliktů panslavismu. S Ruskou federací je třeba udržovat korektní a pokud možno přátelské vztahy, ale při paměti vlastních hořkých zkušeností s ruskou imperialistickou politikou podporujeme naše členství v NATO a považujeme Českou republiku za nezpochybnitelnou součást Západu.

 • Veřejný sektor není dobrým hospodářem

  Soukromé vlastnictví považujeme za preferované pro většinu druhů majetku. Úkolem obce či státu není rozšiřovat veřejný majetek, který je tzv. všech a nikoho.

 • Podporujeme švarcsystém

  Je na svobodné vůli lidí, podle jakých pravidel bude zaměstnanec prodávat svou práci.

 • Daně nejsou nikdy dost nízké

  S penězi daňových poplatníků musí obec hospodařit odpovědně. Cílem politické reprezentace musí být vyrovnaný nebo mírně přebytkový rozpočet.

 • Soukromé vlastnictví je nedotknutelné

  Nedotknutelnost soukromého vlastnictví a právní jistota s tím spojená je to, co odlišuje svobodnou společnost od totalitních režimů. Země bez vysoké ochrany soukromého vlastnictví nemůže být hospodářky úspěšná.

 • Základem sociálního systému je rodina

  Rodina je tou nejdůležitější sociální sítí a základem pro život jednotlivce. Stát či obec nikdy rodinu nedokáže nahradit.

 • Pozitivní diskriminace a kvóty společnosti nepomohou

  Umělá podpora jedněch společenských skupin na úkor druhých vyvolává nerovnováhu, jejímž důsledkem je vzrůstající animozita a nevraživost ve společnosti.

 • Proti multikulturalismu

  Idea multikulturalismu se neosvědčila. Místo kulturní rozmanitosti přináší závažné problémy a zvyšuje napětí ve společnosti.

Umožníme nadaným žákům další rozvoj.

Vystavíme alespoň jedno zařízení pro seniory.

Funkční kamerový systém bude směřovat na vandaly, kriminálníky a silniční piráty.

Platby a komunikaci s úřadem zlepšíme zavedením online portálu občana.

Jak se zapojit


V českých politických stranách je z různých důvodů jen velmi málo lidí. Myslíme si, že to je příčinou velké části problémů, které česká politika má. Politické strany ve svobodné společnosti nemohou být pouhým výtahem k moci pro pár vyvolených a prostředím pro zákulisní dohody. Demokratická společnost nemůže existovat bez toho, aby byly v politice zapojeny široké masy obyvatel, byť zdrcující většina z nich jen pasivně, bez vyšších politických ambicí. Proto je také v zemích na západ od nás běžné, že politické strany mají mnohonásobně více členů v poměru k počtu obyvatel než strany u nás.

Místní stružení ODS v Roztokách je skupinou více než dvou desítek normálních lidí všech věkových kategorií, nejrůznějších povolání a zájmů, kteří mají společné to, že jim není jejich okolí lhostejné. Scházíme se jednou měsíčně a nejsme nijak uzavřená skupina. Rádi uvítáme každého, kdo se s námi bude chtít setkat a diskutovat, co ho v roztocké či vyšší politice trápí. Není nutné se kvůli tomu hned ucházet o členství. Máme i řadu příznivců, se kterými jsme v dlouhodobém kontaktu.

Prostřednictvím politických stran se mohou občané účastnit na politickém rozhodování častěji než jen jednou za čtyři roky. V místním sdružení ODS diskutujeme nejen lokální roztocká témata, ale řešíme i vyšší politiku. Občas je výsledkem stanovisko, které předáváme do vyšších stranických pater. Sejde-li se takových stanovisek více z různých míst, mají šanci ovlivnit i celostátní politiku strany. V takové dlouhodobé práci vidíme hluboký smysl a šanci pro kvalitu naší demokracie.

Pokud to vidíte stejně, kontaktujte nás a někdy se prostě stavte jen tak na kus řeči.

Kontakt


Místní sdružení ODS Roztoky

info@odsroztoky.cz

Organizačně jsme součátní Oblastního sdružení Praha-západ

Fakturační adresa

Občanská demokratická strana
Oblastní sdružení Praha-západ
Truhlářská 9/1106
110 00 Praha 1
IČ: 16192656