Aktuality

Usnesení č. 01/2023 ze dne 23.5.2023 
Je po volbách a po dlouhém vyjednávání se v roztockém zastupitelstvu zformovala většina, která vytvořila koalici, a 19. října na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvolila nové vedení města. 
Přijďte tento pátek 16. září v 15:00 na Tyršovo náměstí na společensko-kulturní akci, kterou pořádá ODS ROZTOKY SPOLU S KDU-ČSL.

Volební program koalice ODS a KDU-ČSL: Čas zvolit dobré hospodáře


 • Ekonomika a investice

  Následující čtyři roky budou silně podmíněny faktory, které vedení města ovlivnit nemůže a budou vyžadovat opravdu odpovědný přístup k hospodaření.

  Garant: Roman Jandík

 • Majetek města

  Pozemkový majetek města je velmi omezený a kromě bezcenných malých dílů se ho nebudeme zbavovat.

  Garant: Maritn Ryneš

 • Územní rozvoj

  Město dosáhne po zástavbě zbylých rozvojových ploch únosných hranic svého růstu.

  Garant: Jaroslav Huk

 • Sport, zábava a kultura

  Výrazně zvýšíme podporu aktivním spolkům, které mění noclehárnu Prahy v živé město. Lidé, kteří dělají něco navíc pro druhé, si podporu zaslouží.

  Garant: Martin Matas

 • Školství

  Chceme se zaměřit na kvalitu výuky, vybavení školských zařízení a efektivní hospodaření.

  Garant: Jakub Ševčík

 • Doprava

  Město čelí extrémní dopravní zátěži, která neprosto neodpovídá stavu a kapacitě hlavní komunikace.

  Garant: Jiří Landa

 • Pořádek a bezpečí

  Proti kriminalitě a vandalství je nejúčinnější prevence a taková opatření, která občany chrání, ale zároveň je nešikanují.

  Garant: Simona Mádlová

 • Zeleň a životní prostředí

  Rostoucí počet obyvatel a zastavěných ploch musí být kompenzován zvýšenou péčí o to, co nám z přírody zůstalo, a uchovat jedinečný přírodní rámec města.

  Garant: Jiří Hašek

 • Sociální a zdravotní oblast

  Kapacita sociálních zařízení pro devítitisícové město nepostačuje.

  Garant: Alice Tondrová

 • Úřad pro lidi

  Chceme zlepšit komunikaci mezi úřadem a zastupiteli i mezi vedením města a občany.

  Garant: Dita Dvořáková

Maximálně urychlíme splácení dluhu města.

Nezvýšíme daň z nemovitosti a snížíme poplatky za psy.

Snížíme náklady na energie budov a sítí v majetku města.

Ve spolupráci se Středočeským krajem prosadíme rekonstrukci průtahu městem.

Zachováme přírodní rámec, jedinečnou krajinu a podmínky pro volný čas lidí.

Budeme obnovovat zeleň v obci a řádně o zeleň pečovat.

Zkulturníme Nádražní ulici a příjezd do města od Prahy.

Upravíme oblast kolem přívozu k rekreaci rodin s dětmi, obyvatel a návštěvníků města.

Hodnoty a vize


MS ODS Roztoky zakládá svou politiku na tradičních liberálních a konzervativních principech, které vycházejí z evropské křesťansko-židovské tradice. Ústřední hodnotou je pro nás svoboda jednotlivce. Hlásíme se jednoznačně ke kulturním normám Západu při vědomí, že s těmi východními jsme ve druhé polovině 20. století získali dostatečnou zkušenost.

 • Daně nejsou nikdy dost nízké

  S penězi daňových poplatníků musí obec hospodařit odpovědně. Cílem politické reprezentace musí být vyrovnaný nebo mírně přebytkový rozpočet.

 • Soukromé vlastnictví je nedotknutelné

  Nedotknutelnost soukromého vlastnictví a právní jistota s tím spojená je to, co odlišuje svobodnou společnost od totalitních režimů. Země bez vysoké ochrany soukromého vlastnictví nemůže být hospodářky úspěšná.

 • Základem sociálního systému je rodina

  Rodina je tou nejdůležitější sociální sítí a základem pro život jednotlivce. Stát či obec nikdy rodinu nedokáže nahradit.

 • Pozitivní diskriminace a kvóty společnosti nepomohou

  Umělá podpora jedněch společenských skupin na úkor druhých vyvolává nerovnováhu, jejímž důsledkem je vzrůstající animozita a nevraživost ve společnosti.

 • Proti multikulturalismu

  Idea multikulturalismu se neosvědčila. Místo kulturní rozmanitosti přináší závažné problémy a zvyšuje napětí ve společnosti.

 • Česká republika je pevnou součástí Západu

  Odmítáme pokusy o revizi výsledků studené války a kříšení reliktů panslavismu. S Ruskou federací je třeba udržovat korektní a pokud možno přátelské vztahy, ale při paměti vlastních hořkých zkušeností s ruskou imperialistickou politikou podporujeme naše členství v NATO a považujeme Českou republiku za nezpochybnitelnou součást Západu.

 • Veřejný sektor není dobrým hospodářem

  Soukromé vlastnictví považujeme za preferované pro většinu druhů majetku. Úkolem obce či státu není rozšiřovat veřejný majetek, který je tzv. všech a nikoho.

 • Podporujeme švarcsystém

  Je na svobodné vůli lidí, podle jakých pravidel bude zaměstnanec prodávat svou práci.

Umožníme nadaným žákům další rozvoj.

Vystavíme alespoň jedno zařízení pro seniory.

Funkční kamerový systém bude směřovat na vandaly, kriminálníky a silniční piráty.

Platby a komunikaci s úřadem zlepšíme zavedením online portálu občana.

Jak se zapojit


V českých politických stranách je z různých důvodů jen velmi málo lidí. Myslíme si, že to je příčinou velké části problémů, které česká politika má. Politické strany ve svobodné společnosti nemohou být pouhým výtahem k moci pro pár vyvolených a prostředím pro zákulisní dohody. Demokratická společnost nemůže existovat bez toho, aby byly v politice zapojeny široké masy obyvatel, byť zdrcující většina z nich jen pasivně, bez vyšších politických ambicí. Proto je také v zemích na západ od nás běžné, že politické strany mají mnohonásobně více členů v poměru k počtu obyvatel než strany u nás.

Místní stružení ODS v Roztokách je skupinou více než dvou desítek normálních lidí všech věkových kategorií, nejrůznějších povolání a zájmů, kteří mají společné to, že jim není jejich okolí lhostejné. Scházíme se jednou měsíčně a nejsme nijak uzavřená skupina. Rádi uvítáme každého, kdo se s námi bude chtít setkat a diskutovat, co ho v roztocké či vyšší politice trápí. Není nutné se kvůli tomu hned ucházet o členství. Máme i řadu příznivců, se kterými jsme v dlouhodobém kontaktu.

Prostřednictvím politických stran se mohou občané účastnit na politickém rozhodování častěji než jen jednou za čtyři roky. V místním sdružení ODS diskutujeme nejen lokální roztocká témata, ale řešíme i vyšší politiku. Občas je výsledkem stanovisko, které předáváme do vyšších stranických pater. Sejde-li se takových stanovisek více z různých míst, mají šanci ovlivnit i celostátní politiku strany. V takové dlouhodobé práci vidíme hluboký smysl a šanci pro kvalitu naší demokracie.

Pokud to vidíte stejně, kontaktujte nás a někdy se prostě stavte jen tak na kus řeči.

Kontakt


Místní sdružení ODS Roztoky

info@odsroztoky.cz

Organizačně jsme součátní Oblastního sdružení Praha-západ

Fakturační adresa

Občanská demokratická strana
Oblastní sdružení Praha-západ
Truhlářská 9/1106
110 00 Praha 1
IČ: 16192656