Majetek města

Martin Ryneš

garant oblasti

Pozemkový majetek města je velmi omezený a kromě bezcenných malých dílů se ho nebudeme zbavovat.

Město spravuje kromě DPS dalších 40 bytů a necelé dvě desítky nebytových prostorů.

  • Prověříme nájemní smlouvy na byty a nebytové prostory z hlediska výhodnosti pro město.
  • Majetek města chceme udržovat koncepčně a s jasným využitím.
  • Dobře vybavené a řízené Technické služby jsou nepostradatelnou organizací města, zásadní rekonstrukce a odborné práce svěříme ovšem profesionálům.
  • Na inflaci musíme reagovat v tom, za co město pronajímá, případně prodává, kolik se platí za zábory a služby města.