Doprava

Jiří Landa

garant oblasti

Město čelí extrémní dopravní zátěži, která neprosto neodpovídá stavu a kapacitě hlavní komunikace.

V následujícím období musí město zároveň řešit dopravu při rozsáhlé výstavbě v Nádražní ulici.

  • Ve spolupráci se Středočeským krajem, kde má ODS nyní zástupce, prosadíme realizaci rekonstrukce průtahu městem.
  • V návaznosti na výstavbu v dolních Roztokách zkulturníme Nádražní ulici a příjezd do města od Prahy.
  • Budeme systematicky obnovovat sít silnic a chodníků, včetně celkových oprav (Školní náměstí, Na Vyhlídce, Plzeňská, Zeyerova, Legií).
  • S ROPIDem projednáme vytíženost linek autobusů a řešení dopravy při rekonstrukci průtahu městem.