Ekonomika a investice

Roman Jandík

garant oblasti

Následující čtyři roky budou silně podmíněny faktory, které vedení města ovlivnit nemůže a budou vyžadovat opravdu odpovědný přístup k hospodaření.

Rostoucí inflace, vysoká zadluženost města (k 30. 5. 2022 ve výši 132,3 mil. Kč), otazníky nad dalším vývojem ekonomiky, možný další příliv uprchlíků. To jsou všechno faktory, které budou výzvou pro nové vedení města.

  • Maximálně urychlíme splácení úvěru, jehož úroková sazba je vázána na úrokovou sazbu ČNB, a tak silně zatěžuje rozpočet města.
  • Přestože je město silně zadlužené, nezvýšíme daň z nemovitosti a snížíme poplatky za psy. Kapitační platbu za odpady chceme odlišit podle velikosti popelnic.
  • Po letech blahobytu je čas na audit mandatorních a provozních výdajů, které požírají většinu rozpočtu města i příspěvkových organizací.
  • Chceme snižovat náklady na energie budov a sítí v majetku města (úsporné veřejné osvětlení, zateplení veřejných budov, tepelná čerpadla aj.).
  • Velké investice (nová tělocvična ZŠ, nová sportovní hala, nová knihovna a vedlejší sídlo MÚ, obnova vily č. p. 110, aj.) budeme realizovat s pomocí výrazných dotací.
  • Rádi bychom obnovili přírodní koupaliště Maxmiliánka po diskusi s vlastníky pozemků.