Roztocké pašalíčky

Je po volbách a po dlouhém vyjednávání se v roztockém zastupitelstvu zformovala většina, která vytvořila koalici, a 19. října na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvolila nové vedení města. 

Minulé volební období jsem kritizoval extrém, kdy v Roztokách vládl neuvolněný starosta a čtyři neuvolnění místostarostové. Neuvolněný v hantýrce znamená, že dotyčný má často ještě své civilní zaměstnání. Ve finále jsme tak měli hlavně facebookové místostarosty, ale na úřadě bylo občas pusto prázdno. 

Každopádně včera se stavidla otevřela. Vydali jsme se cestou opačnou a sice máme uvolněného starostu, což je jistě v pořádku, ale k tomu ještě dva uvolněné místostarosty, kterými se stala Zuzka Šrůmová a Tomáš Novotný. Chtěl jsem vědět, zda se všichni vzdají svých dalších pracovních aktivit, když už budou dostávat plný plat z daní roztockých poplatníků. K mému údivu ale pan Novotný po chvíli vytáček přiznal, že dál plánuje vést Asociaci Tom. Oproti minulému období se tak vedení města prodraží o několik milionů korun, a to v době, kdy stále máme více než stomilionový dluh. Pěkně to začíná.

Ing. Roman Jandík
Předseda ODS Roztoky