Proti multikulturalismu

Nejsme proti imigraci. Země, které přijaly velké imigrační vlny, byly jimi většinou obohaceny. Např. mezinárodní pozice Spojených států stojí nezanedbatelnou měrou na tom, že dokázali opakovaně poskytovat bezpečné útočiště nejlepším mozkům planety. Naše země ve své historii naopak několikrát přišla o své elity, které odešly do zahraničí a pokaždé to pro nás představovalo dlouhodobou ztrátu.
 
Musíme ale trvat na tom, aby ti, co k nám přicházejí, přijali bezpodmínečně naše civilizační východiska, principy občanských práv a svobod. Idea multikulturalismu se neosvědčila. Přestava, že budou vedle sebe koexistovat rozdílné kultury a vzájemně se doplňovat, je naivní. Naše západní civilizace vycházející z křesťasko-židovské tradice po staletí určovala kulturní a technologickou úroveň celého světa. Nemáme zapotřební být obohacováni kulturami, jejichž některá pravidla u nás platila ve středověku. Místo kulturní rozmanitosti přináší multikulturalismus závažné problémy a zvyšuje napětí ve společnosti. Toho se pak snadno ujímají extremisté se svými jednoduchými recepty.
 
Každý, kdo k nám chce přijít, aby zde pracoval, přispíval k naší prosperitě a také se na ní podílel, je vřele vítán. Pro nikoho, kdo by zde chtěl zavádět své hodnoty, jež nejsou slučitelné s hodnotami našimi, zde není místo.