Zeleň a životní prostředí

Jiří Hašek

garant oblasti

Rostoucí počet obyvatel a zastavěných ploch musí být kompenzován zvýšenou péčí o to, co nám z přírody zůstalo, a uchovat jedinečný přírodní rámec města.

  • Vytvoříme pás zeleně kolem zastavitelných území města.
  • Budeme obnovovat zeleň v obci a řádně o zeleň pečovat.
  • Ve spolupráci s majiteli pozemků budeme usilovat o obnovu Velkého a Malého háje.
  • Chceme vhodnými opatřeními zklidnit tok Žalovského potoka a s Povodím Vltavy jednat o vyčištění Únětického potoka.