Zásadní investicí příštích let budou školy a školky

Zásadní investicí přístích let budou školy a školky

Dostavba základní školy v roce 2014 byla sice oslavována a další projekt, který přinesla na stůl firma Trigema v roce 2016, byl vykládán jako dlouhodobé řešení kapacity základní školy, ale skutečnost je jiná.  Amatérské prognózy vedení města podcenily růst populace a zejména ignorovaly zázemí školy – nestačí mít jen kmenové třídy, potřeba jsou také třídy odborné, zázemí pro pedagogy, tělocvičny, jídelny, prostor pro družiny. Projekt Trigemy byl na poslední chvíli upraven a to i naším přičiněním, ovšem ani tato kapacita již za tři roky po dostavbě opět nebude stačit. Odstupující zastupitelstvo schválilo spuštění přípravy dalšího objektu proti současné žalovské škole – a nebude to zřejmě objekt poslední.

Školy a školky jsou naše priorita. Nechceme školky s azbestem.

[/b] Investice do základní školy budou největší zátěží rozpočtu příštích let. Chceme tyto náklady minimalizovat pomocí dotací, dobrým výběrem dodavatelů a také trvalou spoluprací se školou, která byla v minulých letech často stavěna až před hotovou věc. Problém mateřských škol je údajně vyřešen (možná jste si přečetli v Odrazu). Ano, letos byli všichni žadatelé uspokojeni. Problém je v tom, že staré budovy MŠ Havlíčkova jsou dávno přežívající budovy ze 70. let, kde jakákoli vcelku banální havárie, třeba vody, znamená odkrytí azbestem vyložených stěn – a uzavření oddělení nebo celé školky. Chceme připravit výstavbu nové kapacity, která staré objekty a celou „stavebnici“ u Havlíčkovy ulice nahradí.