Program

 • Ekonomika a investice

  Následující čtyři roky budou silně podmíněny faktory, které vedení města ovlivnit nemůže a budou vyžadovat opravdu odpovědný přístup k hospodaření.

  Garant: Roman Jandík

 • Majetek města

  Pozemkový majetek města je velmi omezený a kromě bezcenných malých dílů se ho nebudeme zbavovat.

  Garant: Maritn Ryneš

 • Územní rozvoj

  Město dosáhne po zástavbě zbylých rozvojových ploch únosných hranic svého růstu.

  Garant: Jaroslav Huk

 • Sport, zábava a kultura

  Výrazně zvýšíme podporu aktivním spolkům, které mění noclehárnu Prahy v živé město. Lidé, kteří dělají něco navíc pro druhé, si podporu zaslouží.

  Garant: Martin Matas

 • Školství

  Chceme se zaměřit na kvalitu výuky, vybavení školských zařízení a efektivní hospodaření.

  Garant: Jakub Ševčík

 • Doprava

  Město čelí extrémní dopravní zátěži, která neprosto neodpovídá stavu a kapacitě hlavní komunikace.

  Garant: Jiří Landa

 • Pořádek a bezpečí

  Proti kriminalitě a vandalství je nejúčinnější prevence a taková opatření, která občany chrání, ale zároveň je nešikanují.

  Garant: Simona Mádlová

 • Zeleň a životní prostředí

  Rostoucí počet obyvatel a zastavěných ploch musí být kompenzován zvýšenou péčí o to, co nám z přírody zůstalo, a uchovat jedinečný přírodní rámec města.

  Garant: Jiří Hašek

 • Sociální a zdravotní oblast

  Kapacita sociálních zařízení pro devítitisícové město nepostačuje.

  Garant: Alice Tondrová

 • Úřad pro lidi

  Chceme zlepšit komunikaci mezi úřadem a zastupiteli i mezi vedením města a občany.

  Garant: Dita Dvořáková