Všichni v Roztokách si v 21. století zaslouží opravenou silnici, chodník a kanalizaci

Výstavba dopravní a technické infrastruktury byla vždy prioritou ODS, protože právě tato oblast je nezastupitelným úkolem obce. V uplynulém volebním období jsme do koaliční smlouvy prosadili „aspoň deset milionů korun do silnic a chodníků ročně“ a dřív, než jsme byli z koalice vyloučeni, se podařilo naštěstí zahájit řadu staveb. Další vývoj se pak zpomalil, i když zčásti vinou i archeologických průzkumů.

Investovat do infrastruktury musíme systematicky na základě dlouhodobých plánů a se strategickou koncepcí.

V Roztokách zbývá ještě několik ulic bez zpevněného povrchu (Horova, Na Vyhlídce, Zeyerova, Plzeňská, Na Pískách a další žalovské ulice…) a mnoho dalších, zejména těch, které byly postaveny v 70. letech (Legií, Václavská, 17. listopadu…) vyžaduje celkovou rekonstrukci. Akce je nutno stavět v koordinaci s rekonstrukcemi sítí, do jejíž průběžné údržby budeme nadále investovat všechny prostředky, získané výběrem vodného a stočného. Nový vodovodní řad si zaslouží zejména občané v Tichém údolí. Při výstavbě chceme dbát na řádné vsakování dešťové vody, abychom přírodě aspoň trošku pomohli v boji se suchem.

Chceme také začít systematicky měnit osvětlení. Většina z asi deseti různých typů svítidel svítí „pánubohu do oken“ místo na chodník a silnici a jejich účinnost a ekonomická bilance je špatná.