Dříve narození si zaslouží naší podporu

Lékařská péče

Chceme dostupnou lékařskou péči pro občany našeho města a zejména pro seniory. V rámci projednávání nového územního plánu je potřeba vyhradit prostor pro lékařské zařízení. Soukromým subjektům chceme vytvořit v Roztokách dobré podmínky, aby se jim podnikání dlouhodobě vyplácelo a poskytovaly tak našim občanům špičkovou péči.

Podpoříme vznik lékařských zařízení v našem městě.

Podpora aktivního stáří a závazek nízkých daní

Chceme podporovat volnočasové aktivity našich seniorů. Zastavili jsme plány na zvýšení daně z nemovitosti, což by necitlivě dopadlo zejména na seniory.