Město prodává pozemek za 1000 Kč coby kompenzaci

Na listopadovém zastupitelstvu předložil pan místostarosta Hadraba (SAKURA) materiál, jehož součástí je záměr prodej části (127 m2) pozemku 2990/1 v k.ú. Žalov za 1 000 Kč za m2 předem určenému zájemci.

To jsou přesně ty pozemky v areálu bývalého Barumu, které město před pár lety kupovalo za 5 000 Kč za m2 a má na ně sjednaný úvěr, ze kterého platí čím dál vyšší úroky.

Důvodem prodeje za takto nízkou cenu je dle předloženého materiálu újma nebo škoda, která vznikla občanům při stavbě nové školy v Žalově. A to zejména tím, že nákladní auta využívala výjezd z pozemku, který těsně sousedí s domem zájemců o pozemek. Výše újmy vyčíslena v materiálech nebyla, každopádně ztráta města z tohoto prodeje by šla vyčíslit asi takto. Hodnota obdobných zastavitelných pozemků je v Roztokách aktuálně kolem 6 000 – 7 000 Kč, a to když budeme mít velké štěstí, tzn. předmětných 127 m2 má dle mého názoru hodnotu kolem 825 000 Kč, kdežto město je prodá za 127 000 Kč, takže hodnota této „kompenzace“ nebo pro město ztráty se pohybuje kolem 700 000 Kč.

Zastupitelé mají ze zákona povinnost nakládat s majetkem města s péčí řádného hospodáře. V případě, že chtějí prodat za cenu jinou než tržní, musí mít pro své jednání řádně podložené argumenty. Jak už jsem psal výše, žádná kvantifikovatelná ztráta ale v materiálech vyčíslena není. Navíc jestli nějakou povinnost porušila firma, která školu stavěla, tak by měla jít kompenzace samozřejmě k její tíži. Pan Hadraba a jeho kolegové by si měl uvědomit, že jako zastupitel a místostarosta odpovídá za škody na majetku města a je otázkou, co by na tuhle věc řeklo Ministerstvo vnitra při kontrole. Jestliže město prokazatelně někomu způsobilo újmu, což se v tomto případě mohlo stát, pak by jí mělo normálně zaplatit, ale nedělat podezřelé a zcela netransparentní handly s městskými pozemky, které navíc dávají zajímavý precedens i do budoucna, protože přes ulici Za Cihelnou jsou jistě další sousedé, které stavba otravovala podobně a možná by si za 1 000 Kč taky kus pozemku koupili.

Roman Jandík
Zastupitel za ODS