Zrušením komunální daně za odpady ušetříme každému 600 Kč ročně

Výši poplatku za svoz komunálního odpadu nelze spravedlivě určit

Povinnost likvidovat komunální odpad je na bedrech obce a to ze zákona. Zákon obcím umožňuje dvě možnosti, na základě kterých mohou od fyzických osob za tuto službu vybírat poplatek (komunální daň) za svoz a likvidaci komunálního odpadu. A to:

  1. místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovený obecně závaznou vyhláškou na základě ustanovení § 1 písm. g) a § 10b zákona o místních poplatcích,
  2. poplatek za komunální odpad stanovený obecně závaznou vyhláškou na základě ustanovení § 17a zákona o odpadech.

Město Roztoky se řídí zákonem o místních poplatcích a obecně závaznou vyhláškou stanovilo výši poplatku na 600 Kč. Výše je pro všechny stejná - bez ohledu na množství vyprodukovaného odpadu nebo jeho třídění, proto se v pravém slova smyslu nejedná o poplatek, ale o daň z hlavy! Bohužel ani druhá možnost (tzv. talónová platba) není optimální, protože vede ke vzniku černých skládek, které ve městě nechceme. Proto jsme se rozhodli prosazovat úplné zrušení komunální daně v Roztokách. Rovněž vylepšíme možnosti pro třídění komunálního odpadu - například výběrem lépe dostupných a oteviratelných nádob na tříděný odpad.

Zrušíme komunální daň z odpadu

Dopad na rozpočet

Výše příjmů ze svozu komunálního odpadu se dlouhodobě pohybuje kolem 4,5 milionů korun ročně, což je s ohledem na běžný rozpočet naší obce ve výši 170 mil. Kč marginální částka, která se dá lehce ušetřit v jiných částech městské agendy. Navíc je na druhé straně nutné zohlednit i náklady města na řízení poplatkové agendy - ať už jsou to personální náklady, složenky, poštovné a vymáhání plateb od občanů, které zaměstnává úředníky, jenž by se mohli věnovat činorodější práci. Zapomenout nemůžeme ani na čas každého z Vás, když fyzicky musíme každý rok pro novou nálepku na popelnici. Proto je čistý výnos mnohem nižší.