Více odpadkových košů do ulic

Jestli současné vedení něco nestihlo nebo nedokázalo změnit, tak je to systém fungování roztockých technických služeb. Jsme si toho vědomi, a proto jsme o fungování našich služeb v rámci našeho místního sdružení ODS obsáhle několikrát diskutovali.

Technické služby nefungují sice úplně špatně, problémem je, že nikdo tento proces systémově neřídí, nefunguje elektronická evidence a v rozhodování se občas technické služby chovají jako stát ve státě. Přičemž jejich rozpočet činí nezanedbatelných více než 13 mil. Kč, což je téměř 8 % všech výdajů města. Ve většině našich ad hoc požadavků se nám sice jejich zaměstnanci snaží vyjít vstříc, ale podle mého názoru je potřeba provést systémová nastavení, která posunou pořádek, péči o zeleň, chodníky a komunikace o úroveň výš. [b]

Pracovité a šikovné ruce potřebují moderní techniku.

[/b] Poté, co se snad brzy podaří dohnat resty v opravě zanedbaných komunikací, bude cílem následujících čtyř let udělat z Roztok čisté a uklizené městečko, ke kterému máme realisticky viděno zatím velmi daleko. Zmíním třeba zarůstající krajnice, parkovací pásy v Solníkách, nové chodníky a neupravené zelené pásy v jejich blízkosti. Většinu těchto kroků budou muset provést úřad, ale na příštím politickém managementu bude odpovědnost za nastavení systému, striktní vymáhání a kontrolu. Jak tedy na to:

  1. Jednoznačné určení cílů

Dneska je kapacita Technických služeb tříštěna mezi příliš mnoho aktivit, které jim pak nedovolují věnovat se definovaným „klíčovým činnostem“, mezi které patří zejména úklid města, péče o zeleň, elektrické osvětlení, čistění komunikací a kanalizace, úklid sněhu a provoz sběrného dvora. Podle názoru ODS by měly dělat pouze ty činnosti, na které je město potřebuje a nesuplovat roli soukromého sektoru. Zbude pak víc energie na ony definované klíčové činnosti.

  1. Pasportizace – elektronická evidence

Abychom mohli plánovat kapacity jednotlivých zaměstnanců městského úřadu, techniky a samotných technických služeb, musíme znát životnost a dobu obnovy jednotlivých procesů. Ať už se jedná o městskou zeleň, intervaly čištění dešťové kanalizace, obměna veřejného osvětlení nebo cokoliv jiného. Proto chci v následujícím volebním období přikročit k elektronické pasportizaci všech ve městě se opakujících činností. Laicky to například znamená zavedení přesné evidence všech stromů, jejich staří a zdravotní stav. Podobně funguje pasport komunikací nebo kanalizace města. Důležitá je interaktivnost a možnost projektového řízení. Předejde se tím amatérsky a nekoncepčně řešeným havarijním stavům nebo dlouho neřešeným problémům.

  1. Management technických služeb a kontrola

Víme-li co chceme, a kdy to chceme, můžeme tomu přizpůsobit rozpočet a fungování našich technických služeb, které bude možné jednoduše kontrolovat. Přesně budeme vědět, co a ve kterém týdnu roku mají udělat, kdy mají zvýšit kapacitu o sezónní zaměstnance, a kdy budou potřebovat finanční prostředky. Zbytek už je jen o vhodné motivaci a kontrole. Standardní manažerské dovednosti, na kterých není nic objevného. To je vize ODS pro následující volební období týkající se fungování Technických služeb města Roztoky.