Podpoříme iniciativní podnikavé lidi a spolky, jež obohacují život v našem městě

‘ODS chce podporovat podnikavost, iniciativu a práci, kterou někdo vykoná navíc a často bez nároku na odměnu. Většina kulturních a společenských akcí, které se v našem městě pořádají, by se neobešla bez podpory podnikatelů a dalších sponzorů. Neobešla by se však především bez přičinění těch, kteří akci vymyslí, zorganizují a obvykle i „odslouží“, ať už jako pořadatelé, anebo přímo jako účinkující.

Rozdělování finančních prostředků musí být vždy transparentní a ti, co o penězích rozhodují, nemohou být zároveň jejich příjemci.

ODS bylo dlouho vyčítáno, že se staví k neziskovému sektoru odmítavě a podporu města spolkům považuje za vyhozené peníze. To se ovšem se záměrem podpořit všechny, kteří dělají něco pro město navíc, nevylučuje. Město jako dobrý hospodář musí samozřejmě dobře využití peněz, které spolkům předá, kontrolovat, ale právě tak má povinnost řádně kontrolovat i obecní výdaje a investice. Rozdělování dotací musí být v první řadě transparentní a ti, co peníze rozdělují, nemohou být zároveň jejich příjemci. Spolky a sdružení, které obohacují život města, si podporu zaslouží.