Odmítáme byrokratickou šikanu slušných lidí, hlavně podnikatelů a stavebníků

Stalo se v současné Evropské unii „módou“ vymýšlet další a další papíry a opatření a komplikovat lidem život. Také každá česká vláda předstupuje s předsevzetími, jak administrativu zjednoduší, ale výsledek je přesně opačný. Tak bychom život podnikatelů, stavebníků a všech dalších občanů neměli ve svém městě komplikovat aspoň my. Bohužel některé městské vyhlášky schválené vedením roztocké radnice jdou přesně opačným směrem, kdy původně bohulibý úmysl trestá jen ty slušné.

Komise by neměly komplikovat život lidem ani stavebnímu úřadu.

Jednání rady města trvají několik hodin. Pravidelně se však mění v maratón v případě, že jsou projednávány zápisy stavební komise. Město se jako účastník řízení má právo k novým nebo rekonstruovaným objektům vyjádřit. Snaha zasahovat do podoby takřka každé stavby je však nadbytečná a pokusy ovlivnit činnost stavebního úřadu jsou už přes čáru. Tedy přes dikci zákona, který jasně odděluje práva samosprávy a státní správy. Tomu rozhodně chceme zamezit.