Nejošklivější a chátrající lokality města chceme změnit po rozumné dohodě s vlastníky

‘Každá nemovitost by měla mít jasného vlastníka, pokud možno na dlouhou dobu. Změny vlastnictví a dlouhodobé restituční a soudní spory vedou k chátrání a někdy zničení budov a lokalit. Několik takových míst dosud hyzdí i naše město. V jedné z nich, v Nádražní, už po několikaletém vyjednávání investora s městem k dohodě došlo (i když podle našeho názoru město zbytečně utopí v mateřské školce s divadélku 9 milionů), v dalších se jednání vedou (oblast kolem Maxmiliánk y vily č.p. 124, prostor žalovského zemníku).

Budeme hájit zájmy města při jednání s developery, ale nelze se jednání vyhýbat

Chceme tato jednání dotáhnout do konce a uzavřít smlouvy, v nichž město bude mít pevnou oporu v novém územním plánu a regulačních plánech a prostředky investora změní tyto lokality do podoby přiměřené spořádanému městu.

Krajně obtížná jsou jednání s vlastníkem Solník a Dubečnice, ale i v nich se budeme snažit najít přijatelný kompromis, který umožní realizovat další občanskou vybavenost. Dohoda města a developerů je nezbytná, stejně jako se kdysi musel umět dohodnout rychtář s největšími sedláky. Koneckonců bez dohody s developerem by Roztoky nejspíš dosud neměly ani pořádné náměstí.