Nechceme žít na dluh jako stát

Město musí odpovědně hospodařit

Městu má běžný rozpočet cca. 170 mil. Kč, což je díky změně rozpočtového určení daní mnohem více než tomu bývalo v minulých letech. Přesto to není v Roztokách příliš vidět a naopak investiční výdaje v posledních dvou letech výrazně klesly. ODS prosazuje přísnou rozpočtovou odpovědnost v rámci rozpočtu města, tak i jeho příspěvkových organizací. Rozpočet nesmíme projídat, ale proinvestovat. [b]

Město musí omezit provozní výdaje

[/b] Díky úspoře provozních výdajů a recionalizaci investičních akcí získáme finanční prostředky na projekty, které naše město skutečně potřebuje, a které budete skutečně vidět. Maximum investičních akcí chceme financovat prostřednictvím dotací. Na jejich získávání máme na kandidátce schopné odborníky s dostatkem zkušeností.