Ing. Milan Veselý

73
let,
důchodce, včelař
člen ODS

Stručně o mě

Narodil jsem se roce 1945 a od 2 let bydlím v Roztokách. V roce 1968 jsem dokončil vysokou školu a poté jsem pracoval více než 10 let v DP Praha (DP-Metro, DP-IDS, DP-Gř). Následně jsem pracoval na několika ministerstvech (FMVS, FMHTS, MP), dále jako ředitel Lodnice Mělník a od roku 1995 na MěÚ Roztoky jako ved. stavebního úřadu. Od roku 2006 jsem byl ve funkci místostarosty. Nyní jsem v důchodu.

Napište mi